Tämän vuoksi työntekijä viihtyy meillä!

Iloiset, reippaat ja ahkerat työntekijät ovat meidän paras käyntikorttimme asiakkaillemme. Onneksemme olemme saaneet riveihimme todella mahtavia ja samanhenkisiä tyyppejä, joista olemme voineet luoda tiiviin ja tehokkaan työyhteisön, jolla pystymme vastaamaan vaativiinkin työhaasteisiin.

Pidämme huolen siitä, että työnteko on mukavaa ja antoisaa. Jokainen työntekijämme voi kokea itsensä tärkeäksi osaksi tätä työyhteisöä, jossa toimimme yksin sekä yhdessä. Toiset huomioon ottava ja kannustava työilmapiiri luo turvallisen yhteisön, jossa jokaisella on hyvä työskennellä.

Siksi pyrimme joustamaan jokaisen työntekijän kohdalla tasapuolisesti hänen erityistoiveittensa mukaan.

Työnteko on palkitsevinta silloin, kun se ei kuluta kenenkään voimavaroja liiaksi. Siksi pyrimme joustamaan jokaisen työntekijän kohdalla tasapuolisesti hänen erityistoiveittensa mukaan. Esimerkiksi työaikaa koskevat toiveet, työparin valitsemisen tai loma-aikojen suunnittelun toteutamme työntekijöittemme kanssa yhdessä.

Työnteko ei ole meillä yksin puurtamista

Työllistämme tällä hetkellä noin kymmenen siistijää kokoaikaisesti sekä muutamia osaaikaisesti. Emme käytä ollenkaan vuokratyöntekijöitä, vaan kaikki siistijämme ovat meillä palkkalistoilla. Myös kiireapulaiset tai kausityöntekijät ovat tuttuja sekä luotettavia entisiä työntekijöitämme, jotka ovat jääneet esimerkiksi perhe- tai opiskelusyistä pois kokoaikatyöstä.

Työntekijöiden vaihtuvuus on meillä vähäistä, mikä osaltaan kertoo siitä, että työnteko meillä Loisteella on mielekästä. Pitkät työsuhteet vahvistavat työmoraalia sekä luovat vahvaa yhteishenkeä, mikä heijastuu jokaisen työntekijän suorittamaan työhön. Yhteisöllisyys ja mukavat työkaverit ovat työpäivien ilo fyysisesti kuormittavassa päivässä.

Meille on tärkeää, että tunnemme työntekijämme hyvin ja he tuntevat meidät. Tämä pienentää kynnystä niin omien toiveiden esittämisessä kuin palautteenkin antamisessa. Avoin ja välitön ilmapiiri tuo helpotusta työssä ilmenevien haasteiden keskellä.

Välillä heitämme siivousliinat nurkkaan ja käymme rentoutumassa

Se, että tuntee itsensä osaksi työyhteisöä, on tärkeä osa jokaisen työviihtyvyyttä. Uusien työntekijöittemme tutustuttaminen työporukkaan tehdään aina mahdollisimman nopeasti, jotta he pääsevät mutkattomasti sisälle tiiviiseen työyhteisöön.

Tutusta työporukasta tulee ajan myötä myös rento kaveriporukka, jonka kanssa aikaa voi viettää ilman ikkunalastaa tai siivousliinaa.

Meidän yhdessäolomme ei aina liity pelkästään työntekoon. Tutusta työporukasta tulee ajan myötä myös rento kaveriporukka, jonka kanssa aikaa voi viettää ilman ikkunalastaa tai siivousliinaa. Järjestämme mahdollisimman paljon mukavaa yhdessäoloa ja tekemistä koko työporukalle, jotta tutustumme toisiimme paremmin sekä voimme rentoutua töiden keskellä.

Yhteisten illanviettojen tai aktiivisten toimintapäivien järjestäminen on meille kaikille mukavaa, sillä rento yhdessäolo ja työasioista irrottautuminen tuo runsaasti voimia työarjen keskelle. Työntekijöittemme työssäjaksaminen ja hyvä työmotivaatio ovat meille ensisijaisen tärkeitä seikkoja.

Useita henkilöitä työllistävänä yrityksenä Siivouspalvelu Loiste on vastuussa paljosta. Siksi pyrimme tarjoamaan alan parhaimman työpaikan niin työkavereiden kuin työnantajienkin osalta. Meillä jokainen työntekijä on ainutlaatuinen ja arvokas! 

Lisää aiheesta