Skip to content

Teollisuussiivous pitää työpaikat,
hallit sekä varastot kunnossa

Teollisuussiivous edistää mukavasti työpaikalla viihtymistä mutta lisää huomattavasti myös työturvallisuutta. Siistissä ja turvallisessa ympäristössä työskenteleminen on tehokkaampaa ja täysipainoista. Siksi me Siivouspalvelu Loisteella tarjoamme monipuolista ja ammattitaitoista siivouspalvelua erilaisiin tuotantotiloihin, varastoihin, halleihin sekä varikoille.

Työpaikan tai harrastetilojen kunnossapidon ensiaskel on yleensä tilojen perussiivous. Teollisuuslaitokset sekä varastohallit voivat kätkeä suuren määrän likaa, pölyä sekä muuta jätettä, jotka heikentävät tilojen ilmanlaatua sekä työturvallisuutta. Meidän tehtävänämme on edistää turvallista ja siistiä työ- tai harrastepaikkaa teollisuussiivouksen avulla.

Teollisuussiivous tehdään tarpeen mukaan

Jokainen hallin tai teollisuustuotantotilan omistaja on huomannut, kuinka isot tilat vaativat paljon työtä. Kunnossapito on aikaa kuluttavaa ja usein työlästä. Monesti tilojen nurkkiin kertyy huomaamatta turhaa romua, roskaa ja pölyä. Nämä aiheuttavat merkittävää tulipaloriskiä sekä heikentävät ilmanlaatua. Jo pelkästään puupölylle on asetettu kansallisia työhygieenisiä raja-arvoja, joita työnantajan tulisi seurata pitääkseen työpaikan ilmanlaadun terveellisenä.

Säännöllisesti suoritettu teollisuussiivous on ensisijainen keino, hyvän ilmanvaihdon lisäksi, pitää tilojen ilmanlaatu hyvänä. Meidän käyttämämme tehokkaat keinot pölynpoistamiseen lattioilta sekä tasojen päältä vähentävät merkittävästi myös ilmassa leijuvaa pölyä.

Pitkän ja monipuolisen kokemuksemme pohjalta voimme luoda yhdessä asiakkaamme kanssa teollisuussiivoussuunnitelman, jonka avulla työ- ja harrastetilat pysyvät miellyttävän siisteinä tiloina. Teemme arviointikäynnit ilmaiseksi, aina asiakkaan toiveita kuunnellen. Teollisuussiivouksen hinta määräytyy kohteen sekä tehtävien töiden mukaan.

Vastuullista teollisuussiivousta Oulun alueella

Siivouspalvelu Loiste tekee yrityssiivouksia Oulun alueella. Joukkoon mahtuu niin pieniä verstaita kuin myös suuria tuotantotiloja sekä yrityksiä. Päätavoitteemme on asiakastyytyväisyys niin työmme jälkeen kuin yhteistyön toteutumiseenkin. Meille on tärkeää, että siivoojamme ovat ammattitaitoisia sekä taitavia työssään. Monipuolinen alan osaaminen mahdollistaa laadukkaan työjäljen kohteen vaatimustasosta riippumatta.

Teollisuussiivouksia tehdään usein laitoksissa, joissa on monipuolista sekä arvokasta laitteistoa. Tällöin toivomme työn tilaajalta erikseen tarkempaa ohjeistusta kohteen siivoamiseen, jotta emme aiheuta ongelmia toiminnallamme. Esimerkiksi erilaisten koneiden sekä laitteiden tarvittava siirtely asiakkaan on hyvä suorittaa itse. Meillä Siivouspalvelu Loisteella on korkealle mitoitettu vastuuvakuutus, joka antaa turvan ikävien ongelmien varalle.

Meidän tuottamamme teollisuussiivous mahdollistaa teollisuustilojen sekä erilaisten hallien monipuolisen ja turvallisen käytön. Säännöllisellä siivoamisella saavutetaan pysyvästi korkea siisteystaso, joka edesauttaa kohteen kunnossa pysymistä sekä tervettä sisäilmaa. Oulun alueella meillä on jo iso joukko tyytyväisiä asiakkaita, joiden teollisuustilat, hallit sekä varastot pysyvät siisteinä sekä sisäilmaltaan puhtaampina meidän ansiostamme.