Skip to content

Erikoissiivoukset vaativiin tarpeisiin

Erikoissiivoukset käsittävät runsaan joukon erityyppisiä siivouksia. Yhteistä näille siivouksille on se, että ne kohdistuvat aina yhteen osa-alueeseen tarkasti. Hyviä erikoissiivouksen kohteita kotioloissa ovat etenkin ikkunanpesut, lattianvahaukset tai vaikkapa muuttosiivoukset. Julkisissa tiloissa tai tuotantotiloissa erikoissiivoukset kohdistuvat usein tuotantotilojen, kuten puhdastilojen tai elintarviketuotantotilojen siivoamiseen.

Erikoissiivous voidaan näin ollen tilata joko kotiin, toimistolle tai työpaikalle. Isommat tuotantotilat käyttävät pääsääntöisesti aina erikoisiivousta työpisteiden puhdistamisessa. Muita erikoissiivouksen kohteita ovat myös rakennus- tai muuttosiivoukset, homesiivoukset sekä desinfiointi- ja mikrobisiivoukset. Erikoissiivous on oiva apu silloin, kun omat taidot tai välineet eivät riitä tuottamaan tarpeeksi puhdasta jälkeä.

Tarvitseeko kotona erikoisiivousta?

Kyllä voi tarvita. Kotona voi olla useitakin siivouskohteita, joiden siivoaminen vaatii erityistä välineistöä tai taitoa, jota ei itseltä löydy. Esimerkiksi lattianvahaus kannattaa aina antaa ammattilaisen tehtäväksi, jotta siitä tulee käyttökelpoinen ja kaunis. Myös aikaa vievät työt, kuten ikkunoiden tai parvekelasien pesu on osa erikoissiivousta, joten ne voi teettää mukavasti ammattilaisilla. Erikoissiivouksen voi ottaa osaksi ylläpitosiivousta, joka suoritetaan säännöllisin väliajoin.

Kertaluontoisia erikoisiivouksia voivat olla myös esimerkiksi noki- tai palovahingon jälkeinen siivous, muuttosiivous tai homesiivous. Kotioloissa nämä siivoukset ovat usein liian työläitä itse suoritettaviksi, joten ne kannattaa jättää ammattilaisten tehtäviksi. Myös esimerkiksi rakennussiivoukset ovat osa turvallisuutta. Kotioloissa erikoissiivous tulee silloin vastaan, kun omat siivousniksit eivät enää tehoa. Ammattitaito ja oikeat välineet tuovat avun kaikkiin kodin siivousongelmiin.

Erikoissiivous osana toimivaa tuotantoa ja tutkimusta

Eri tasoiset puhdastilat sekä useat elintarvikekäsittelylaitokset vaativat huomattavasti korkeamman hygieniatason verrattuna normaalitilaan. Puhdastilojen siivous sisältyy usein eri tuotantolaitoksien tai tutkimuslaboratorioiden siivoukseen, joten siihen varataan erikseen niin siivousaineet kuin välineetkin. Puhdastilojen merkittävin likaannuttaja on ihminen itse, joten puhdastiloihin kuljetaan aina ilmalukollisen eteisen kautta.

Elintarviketilojen siivous mahdollistaa tuotannon toimimisen erittäin hygieenisissä tiloissa. Suomessa elintarvikealan yritysten seuranta on tarkkaa, joten yleistä hygieniaa meillä valvoo elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä Oiva. Elintarvikevalvontaviranomaiset raportoivat tilojen hygieniatasosta erillisellä lomakkeella, joka on julkista tietoa – asiakkaan tulee halutessaan päästä tutustumaan tähän raporttiin.

Erikoissiivoukset ovat laaja-alainen käsite, jossa aina siivottava kohde määrittää sen, millaista erikoissiivousta tarvitaan. Rakennus- ja remonttisiivous sekä kotitalouksissa tehtävä erikoissiivous tuo helpotusta erilaisiin arjen ongelmatilanteisiin.

Me Siivouspalvelu Loisteella teemme erikoissiivoukset vankalla ammattitaidolla. Vaihtelevat työkohteet sekä erilaiset haasteet tekevät meistä entistä vahvempia taistelemaan likaa vastaan. Kysy erikoissiivoukset meiltä!

Osaamisalueisiimme kuuluvia erikoissiivouksia: